0

Härmed kallas medlemmarna i Göteborgs Symfonikers Vänner till Årsmöte gällande 2017 års verksamhet.
Mötet äger rum i Konserthusets Stenhammarsal måndagen den 5 mars 2018, kl 19.00.
Anmälan sker per telefon till Konserthusets växel (031/726 53 00) senast torsdagen den 1/3.
Från den 20/2 2018 kommer årsredovisning och verksamhetsberättelse att finnas tillgängliga för medlemmarna i Konserthusets reception.

Efter sedvanliga förhandlingar, tillfälle till frågor i stort och smått, revisorernas synpunkter samt musik av några av 2017 års många stipendiater, serveras smörgås och vin/öl/vatten i foajén.

Välkomna!

Peter Schéle, ordförande

 

Påminnelse att betala medlemsavgift för 2018  –  350 kr/person – före årsmötet!  

 Frivilliga gåvor mottages tacksamt!

 

Betalas till:      Göteborgs Symfonikers Vänner

                      Bankgiro: 171-0979

                           SWISH: 123 683 72 49

Ange:                Namn

                           Adress

                           e-post

 

Information om Föreningen Göteborgs Symfonikers Vänners behandling av personuppgifter:

Uppgifter om medlemmarna lagras hos föreningen; namn, adress, e-mailadress och telefonnummer. Uppgifterna används vid kommunikation med medlemmarna, såsom vid informationsutskick och inbjudningar till möten, samt för uppföljning av medlemmarnas skyldigheter enligt föreningens stadgar, exempelvis betalning av medlems- och mötesavgifter. Uppgifterna kan även – om undantag inte begärts av den enskilde medlemmen – komma att användas för marknadsföringsändamål av företag som föreningen samarbetar med.För information om eller synpunkter på föreningens behandling av personuppgifterna vänligen kontakta föreningen per e-mail till [info@gsvanner.com]. Medlem som vill anmäla att han/hon inte vill att hans/hennes personuppgifter används för marknadsföringsändamål eller som vill begära att föreningen tar bort eller rättar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga kan göra detta till ovan angiven e-mailadress eller genom brev till föreningen på adress Göteborgs Symfonikers Vänner, Konserthuset Götaplatsen, 412 56 Göteborg.